Sponzoři Biatlon

 

zk_tn

Činnost klubu je realizována za finanční podpory Města Sokolova.

Činnost klubu je realizována za finanční podpory Karlovarského kraje.

Přihlášení

Author Archives: Jiří Hadrava

Zakončení zimní sezóny

Dnešního dne jsme na M. Chalupách pohodovým biatlonovým tréninkem zakončili na sněhu zimní sezónu 2018/2019. Noční minusové teploty nám připravily pěkné pláně, které vydržely za slunečného počasí po celý trénink. 
Zimní sezóna na sněhu nám začala oproti plánu až 20 listopadu 2018 v Sokolově. Kromě pravidelného rozvíjení a upevnění pohybových dovedností na běžeckých lyžích a při střelbě ze vzduchové pušky v trénincích na Fichtelbergu, Perninku, Lobzech aj., bych vyzdvihl konání historicky prvního biatlonového tréninku na sněhu v Sokolově, současně s první účastí našich dětí na regionálním závodu ČP v biatlonu v Jáchymově.
 
Co nás dále v nejbližší době čeká:
V pátek dne 5.4.2019 v 17:00 hod. sraz před tunelem v Sokolově s lyžemi (určeno pro ty, co chtějí lyže po sezóně „přikrýt“ voskem).
Účast na regionálních závodech ČP v letním biatlonu (na Eduardu – OB DDM Kadaň dne 28.4.2019, pak v plánu Eduard – BK Ostrov dne 18.5.2019 a Liberec dne 26.5.2019) .
Střelecko-atletické soustředění ve dnech 10.5.2019 až 12.5.2019 (Kynšperk n/O).
Účast na 1 .závodě ČP v letním biatlonu ve Starém Městě pod Landštejnem dne 1.6.2019 a 2.6.2019.

Únor 2019 a březen 2019 ve znamení zejména učení dovedností na lyžích (nejdůležitější akce a tréninky)

– 8.2.2019 až 10.2.2019 lyžařsko-biatlonové soustředění na Bublavě zakončené Biatlonkrosem,
Největší počet účastníků v historii soustředění, 32 dětí si soustředění užilo na Bublavském lyžařském stadionu. 
– 17.2.2019 účast na velmi dobře organizačně zvládnutých závodech na běžeckých lyžích Bublavská běžka;
– 26.2.2019 poslední trénink na Lobzech;
– 2.3.2019 účast na běžkařských závodech v Silberhütte;
– 3.3.2019 rozbití pohybového stereotypu na sjezdových lyžích v Jáchymově;
– 9.3 2019 účast na sprint biatlonu pořádaného DDM Sokolov;
– 13.3.2019 -14.3.2019 tréninky lyžování na běžkách na Chalupách;
– 26.3.2019 poslední trénink na Fichtelbergu.

Leden 2019 v oddíle biatlonu AK Sokolov (první závody v biatlonu, v bruslení a v lyžařském orientačním běhu)

Regionální závod Českého poháru v biatlonu na Eduardu
Dne 5.1.2019 jsme se zúčastnili regionálního závodu Českého poháru v biatlonu na Eduardu. Podle pravidel se mohli závodu zúčastnit děti narozené v roce 2007 a starší a tak jsme byli na závodech v menším počtu. K závodu byli připraveni Martin Krämling, Lukáš Kabeš a Bára Kabešová.  Nakonec se zúčastnil pouze Martin a Lukáš, kteří skvěle zvládli celou trať, výborně stříleli a závod si hlavně užili. Nezkazilo jim dobrý pocit ani počasí, kdy po celou dobu závodu pršelo. 
 
Noční závod v bruslení na Silberhütte
Ve středu dne 16.1.2019 jsme se zúčastnili Noční závodu v bruslení  na Silberhütte, který pořádal USK CS Plzeň. Závodu se zúčastnila Adéla Maxová, Jiří Hadrava ml., Jakub Šlechta,  Beata Hrbková, Nela Rambousková, Jana Hadravová, Anežka Majková a Martin Krämling. Závodilo se na osvětleném okruhu o délce 1,8 km. Děti si nevedly vůbec špatně a ve 4 případech se umístily na stupních vítězů. Po závodech si před vyhlášením výsledků, ještě pořádně užily jedinečného prostředí běžkařského střediska.
 
První klubový závod v lyžařském orientačním běhu – Mühlehtein
V neděli dne 27.1.2019 si naše děti poprvé vyzkoušely Lyžařský orientační běh a to v rámci klubového závodu (v duchu Severské cesty). Start a cíl byl na Lyžařském stadionu na Mühlehteinu. Na trati bylo celkem 10 kontrol, které orážely děti kleštičkami. V mapě měly děti zakresleny pouze připravené stopy v okolí stadionu, kdy plná čára značila stopy připravené rolbou. Tak jak je tomu při skutečných závodech LOB. Všech 15 závodníků zdárně dorazilo do cíle se všemi správně oraženými kontrolami. Je pravdou, že někteří lehce na trati bloudili. Nejrychlejší byl Matěj Kukačka.
 
V měsíci únoru 2019 nás ve dnech 8.2.2019 až 10.2.2019 čeká lyžařsko-biatlonové soustředění na Bublavě. Poté plánujeme v druhé polovině měsíce klubové závody v lyžařském víceboji a v biatlonu, popř. s menší připravenou skupinou dětí účast na oficiálních závodech v bruslení v Německu v Johanngeorgenstadtu nebo Carslfeldu.  

PLÁN BIATLONOVÝCH SOUSTŘEDĚNÍ

V rámci finální přípravy dětí ve skupinách trenérů Hadravy a Hubeného na zimní sezónu 2018/2019 v biatlonu, jsou naplánovány následující hlavní biatlonovo-lyžařská soustředění a akce:

9.11.2018 – první lyžování na sněhu v Sokolově;
3. týden v listopadu 2018 – první lyžování na Fichtelbergu;
1. 12.2018 a 2.12.2018 – soustředění Fichtelberg;
4.12.2018 a 5.12.2018 – soustředění Fichtelberg;
7.12.2018 – přípravný závod na Kielu;
11.12.2018 až 13.12.2018 soustředění Fichtelberg.

Bližší informace budou sděleny prostřednictvím e-mailu popř. budou vyvěšené na facebookových stránkách „Oddíl atletiky a biatlonu AK Sokolov (přípravka, I. A, I. B, II)“.

LETNÍ BIATLONKROS – AKCE V DUCHU SEVERSKÉ CESTY

V sobotu dne 7.4.2018 od 10:30 hod. do 12:30 hod. pořádal oddíl biatlonu AK Sokolov, (atleticko-biatlonová přípravka, sk. I. A, I. B a II. – trenéři Hadrava, Hubený) u vrhačské klece v areálu atletického stadionu v Sokolově letní biatlonkros, kterého se zúčastnilo 17 dětí z výše uvedených skupin. Trať letního biatlonkrosu v sobě spojovala kontinuální zatížení a to v podobě běhu v terénu s překonáváním překážek, vložené plazení na vzdálenost 15 m s následným odhodem kriketového míčku z čelního postavení ze stoje předkročného a ze střelby ze vzduchových pušek na sklopné terče. Celá trať měřila 700 m, přičemž rozhodčí na jednotlivých stanovištích hodnotili zejména správné proběhnutí vytyčené trasy s překonáním všech překážek, správné provedení pohybové dovednosti při plazení a hodu míčkem a při střelbě ze vzduchových pušek byl hodnocen celkový pohybový projev na střelnici, především zda je v souladu z pravidly letního biatlonu, dále správné zaujmutí střelecké polohy a zejména zásahy na sklopných terčích. Za nezasažení jednoho terče byly 2 trestné sekundy. Střílela se jedna položka po 5-ti ranách. Nejdříve se děti rozcvičily, poté byly rozděleny do 3 družstev a prošly si celou trať, kdy si pohybové dovednosti, které budou předvádět na trati biatlonkrosu opět představily, dalším opakováním před započetím závodu si je zdokonalily, a některé uzlové body dovedností si zautomatizovaly. Poté následoval v 11:30 hod. start prvního závodníka a to intervalovým startem po 1. min. Po doběhnutí posledního závodníka do cíle, byl závod ukončen a výsledky byly vyhlášeny v duchu Severské cesty. Jednotlivý rozhodčí sdělili dětem, jak si vedly na trati biatlonkrosu. Všechny děti ukázaly, že mají dovednosti dobře osvojené, jsou schopny je provést ve vyšším tempu a i v určitém diskomfortu. Výsledky byly dětem a rodičům oznámeny bez stanovení pořadí.

SEVERSKÁ CESTA
Severskou cestu lze chápat jako aplikování metodiky vedení sportovního tréninku u dětí v severských státech zejména v Norsku ve sportech jako je lyžování, severská kombinace nebo biatlon do tréninkového systému u stejných sportů v České republice, který vychází z kurikula předmětů, zejména ze sportovního tréninku, které se vyučují na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze.
Lze také Severskou cestu chápat jako ochranu před nebezpečnými aspekty dospělého sportu.
Název Severská cesta jsme vymysleli a začali používat již na podzim roku 2017, kdy jsme již některé atributy v duchu severské cesty v tréninkovém procesu používali. Tušili jsme z vyprávění některých bývalých reprezentantů, že se v podobném duchu vede tréninkový proces u dětí v severských zemích. Jistotu jsme získali až když se nám do rukou dostala odborná lituratura. Tím naše domněnky byly plně potvrzeny a my jsme vytvořili jakýsi kompromis vedení sportovního tréninku a to vzhledem k našim podmínkám a podmínkám, které mají trenéři v severských zemích, zejména v Norsku.
Na počátku je potřeba se zmínit, že rozeznáváme dvě základní koncepce dlouhodobého tréninku. První koncepce je snaha o co největší výkonnost již v útlém dětství. Na děti je pohlíženo prostřednictvím tréninku dospělých. Výkon je na prvním místě. Tuto koncepci nazýváme raná specializace. Druhou koncepcí je trénink přiměřený věku. Tato koncepce již z názvu říká, že výkonnost by měla být přiměřená věku a dětství a mládí je pouze přípravnou etapou k dosahování maximálních výkonů. Výkon je chápán jako perspektivní cíl. Důležitý je však obsah tréninku v jednotlivých koncepcích. Kdy v rané specializaci se využívají prostředky a formy, které vedou rychle k cíli – momentálnímu úspěchu. Podstatou tréninku přiměřeného věku je vytvoření co nejširší zásobárny pohybů a vytvořit co nejlepší základy pro pozdější rozvoj (Perič, Dovalil, 2010).
Od tohoto se odvíjejí i jednotlivé etapy sportovního tréninku, které by měl každý trenér znát a respektovat je. Rozeznáváme etapu seznamování se sportem ( situována kolem 6. – 8. roku dítěte a končící 10 rokem), etapu základního tréninku (od 10. do 13. – 15. roku dítěte), etapu specializovaného tréninku (kolem 13. – 15. roku a končí okolo 17 – 19 let) a etapu vrcholového tréninku (18 – 20 let a v některých sportech do 40 a více let). Jednotlivé etapy trvají různě dlouhou dobu, vzájemně na sebe navazují, prolínají se a ovlivňují jedna druhou. Proto není možné jednu vynechat nebo výrazně zkrátit, aniž by se to následně negativně neodrazilo na pozdější výkonnosti svěřenců (Perič, 2004). První dvě etapy se týkají našich dětí. V těchto etapách není zahrnuto, jak je to dnes zcela běžné, že by se měly děti účastnit každý týden závodu se zaměřením na specializaci jednoho sportu. Naopak hlavním úkolem je v těchto etapách mj. osvojení si co největšího množství pohybových dovedností, tedy všeobecná příprava, zvládnutí základů techniky, získání kladného vztahu k pohybové činnosti tedy budování vnitřní motivace a vhodné stimulování pohybových schopností vzhledem ke kalendářnímu věku.
V současné době jsou v České republice velmi „populární“ závody dětí. Velmi hojně jsou zejména obsazované kategorie přípravek a mladšího žactva, ať už je to v atletice nebo v biatlonu. Pro výkon, který dítě absolvuje v trvání do 10 min. a hlavně výsledek jsou ochotni rodiče i trenéři udělat cokoliv. Např. dovést dítě na jakoukoliv vzdálenost k závodu, zakoupit mu co nejlepší materiál, a někdy i udělat poklesek proti pravidlům, který není v duchu fair play. Naplněny jsou tak hlavně ambice rodičů a trenérů, nikoliv dítěte, které má největší radost v tomto věku, když vidí, že mají radost z jeho výkonu rodiče a trenér. Samotný prožitek z dané aktivity během závodu se mu však mění ve velký stres, a to hlavně z neúspěchu. Trenér si musí uvědomit, že on má dětem pomoci s celkovým rozvojem a nemělo by být jeho snahou, aby svěřenci vyhrávali za každou cenu. Proto nemůžeme hodnotit trenérské schopnosti jen podle dosažených výsledků jeho svěřenců. Není ovšem lehké nepodlehnout tlakům dnešní společnosti.
V našich skupinách I.A, I.B a II., trenérů Hadravy a Hubeného, se snažíme stres z neúspěchu na závodech v duchu Severské cesty, co nejvíce zmírnit. Rozhodli jsme se, že budeme jezdit na závody konané jinou součástí pouze jednou za měsíc. Kdy již samotná cesta, ať již vlakem, nebo historickým autobusem, nebo přespání ve spacácích v tělocvičně, či zajímavá rozcvička před závodem, bude pro děti větší prožitek, než samotný závod. Děti tak zapomenou, že vůbec na závodech odstartovaly. Budeme pořádat vlastní klubové soutěže, a to v určitém kompromisu k podobně konaným soutěžím v klubech v Norsku. Kde jsou výsledky do věku 10 let zveřejňovány bez pořadí, pouze s dosaženým časem. Děti mohou závodit v klubových soutěží od 6 let a v místních závodech od 11 let. Platí zde i další předpisy pro sportování dětí. Zejména se jedná o zamezení brzké specializace, která je do 10 let zakázaná a do 13 let by měla být co nejvíce limitovaná. Všechny aktivity mezi soutěžemi by měly být herně orientované a měly by odpovídat fyzickému a psychickému rozvoji dětí (Opočenský, 2012). To, že nikdo děti nehodnotí, že nikdo neměří jejich výsledky, jim dá hodně. Mnozí se tak naučí nemít strach z neúspěchu. Cítí se lépe. Nesoustředí se na to, kdo vyhrává.
Je třeba říci, že nechceme mistry v žákovských kategoriích a vystřílet tak zbytečně brzy „prach“. Medaile mohou děti vozit, až budou v kategoriích mládeže, až se jim po 15 roku života změní alfa myšlení na beta myšlení a budou tak více orientované na vnější motivaci, na plánování, na kalkulování, na výsledek a na ceny, tedy až budou v dorostu či v juniorech, ale hlavně v kategorii dospělých (Jelínek, Jetmarová, 2014). Sport chápeme jako celoživotní aktivitu a chceme, aby děti byly co nejvíce pohybově gramotní. Rodiče se budou muset smířit s tím, že děti, které půjdou severskou cestou, budou od těch, které jdou cestou rané specializace poráženi. To se však obrátí v mládežnických kategoriích. Ale hlavně tyto děti vydrží u sportu déle a budou mít pestřejší rejstřík osvojených pohybových dovedností. Kdy si myslíme, že dobrým trenérem je ten trenér, kterému budou dělat daný sport jeho svěřenci hlavně v dospělosti. Přičemž ukončení „kariéry“ v brzkém věku u nás je zcela běžné. Krásně je tento „úbytek“ vidět na krajských atletických závodech v běhu. Hromada dětí v kategorii předžactva a ml. žactva a až mnoho nezdravě povzbuzujících rodičů kolem tratí, ale v kategorii dorostu je již na startu jen do pěti dorostenců a junioři, junioři ti běží pouze dva.
Další akcí v duchu Severské cesty bude letní biatlon v Plzni a poté orientační biatlon v Sokolově.

Použitá literatura:
1. JELÍNEK M., JETMAROVÁ, K. Sport, výkon a metafyzika. Praha:Mladá fronta, 2014.
2. OPOČENSKÝ. J. Porovnání přípravy v běhu na lyžích v České republice a v Norsku. Praha, 2012.
3. PERIČ, T., DOVALIL, J. Sportovní trénink. Praha:Grada, 2010.
4. PERIČ, T. Sportovní příprava dětí. Praha:Grada, 2004.

LYŽAŘSKO-BIATLONOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ DĚTÍ Z ODDÍLU BIATLONU AK SOKOLOV SKUPIN I.A, I.B A II.

Ve dnech 19. – 21. 1. 2018 se konalo na Bublavě lyžařsko-biatlonové soustředění dětí z tréninkových skupin trenérů Hadravy a Hubeného. Soustředění se zúčastnilo celkem 28 dětí ve věku 6 až 12 let. K soustředění byl vypracován plán biatlonovým trenérem III. třídy Jiřím Hadravou. Na správnost didaktických postupů při výuce pohybových dovedností dohlížel Josef Hubený. Dále trenérům pomáhali pomocníci z řad rodičů. Děti rozvíjely pohybové schopnosti a zdokonalovaly se v pohybových dovednostech na bublavském lyžařském stadionu, a to při běhu na běžeckých lyžích bruslařskou technikou, ve střelbě ze vzduchové pušky v klidu i po zátěži a dále se učily nové pohybové dovednosti – skoku na lyžích. Vše v souladu s příslušným etapami sportovního tréninku pro daný věk. Na závěr soustředění děti absolvovaly trať „Biatlonkrosu“, kde zdárně ukázaly své osvojené dovednosti.
Blíže k soustředění viz zpráva rozeslaná e-mailem rodičům. Fotografie a videa ze soustředění jsou na oficiálních facebookových stránkách Oddílu biatlonu AK Sokolov pro skupiny přípravka, I. A, I. B a II s názvem stránek „Oddíl atletiky a biatlonu AK Sokolov (přípravka, I. A, I. B, II)“.

Kalendář závodů

Červenec 2020
Po Út St Čt So Ne
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031EC

Blíží se

  • Nejsou žádné události.